Spitse Oren - Gouden Kelen


Data 2017 en 2018
16, 23, 30 november, 14 en 21 december 2017 van 9.30/11.00 uur
zaterdag 13 januari 2018 van 10.00/15.00 uur
donderdag 1 maart 2018 van 10.00/15.00 uur
donderdag 19 april 2018
van 10.00/15.00 uur
donderdag 7 juni 2018 van 10.00/15.00 uur
Sinds enkele jaren organiseer ik workshops Spitse Oren- Gouden Kelen; vijf opeenvolgende lessen voor kleine groepen (min 5 max 8 personen) op donderdagochtenden van 9.30 uur tot 11.00 uur of een dag van 10.00 tot 15.00 uur. In deze lessen werken we aan gehoor, stem en klank vanuit een horend perspectief. Aan het (leren) horen van je eigen stemgeluid, het herkennen van bepaalde klanken bij jezelf en anderen, het beter leren horen/luisteren door middel van oefeningen en stimulaties die het gehoor actiever maken, en de stem makkelijker en beter tot klinken brengen. Een deel van de oefeningen zijn gerelateerd aan de Lichtenberg Methode. Zowel in mijn privelessen als in de groepszanglessen werk ik hier al geregeld mee, maar in deze lessen gaan we er dieper op in en wordt niet (of nauwelijks) aan repertoire gewerkt. De les is niet alleen voor zangers bedoeld, ook andere geïnteresseerden in stem en gehoor kunnen meedoen.

Meer info en aanmelden: klik hier

Workshop Stem, Presentatie & Interpretatie


Data: NNB

Regelmatig organiseer ik workshops Stem, Presentatie & Interpretatie op de Koningin Emmakade. In deze workshop kunnen deelnemers een lied of aria naar keuze zingen.In een open en tegelijkertijd intieme sfeer kan gewerkt  worden aan de stem (klank, techniek), maar vooral aan (podium-) presentatie en interpretatie. Hoe komt het over als je zingt? Hoe kan ik zelf genieten van het zingen voor publiek?De workshop biedt je de mogelijkheid om in een veilige omgeving met “publiek” (de andere deelnemers) te experimenteren met je stem en lied/aria, en nieuwe impulsen spontaan en met open vizier uit te proberen.In deze workshop werk ik samen met een professionele pianist die de liederen of aria’s op de vleugel begeleidt. De samenwerking met pianist is tevens een wezenlijk onderdeel van de workshop. Je kunt een sololied zingen, maar er kan ook aan een duet of ensemblestuk (met pianobegeleiding) gewerkt worden.


Iedere deelnemer krijgt desgewenst een half uur of drie kwartier les. De andere deelnemers en toeschouwers kijken en luisteren actief mee en worden uitgenodigd feedback te geven. Afhankelijk van de duur van de workshop wordt er ’s middags (samen) geluncht.De workshop staat open voor iedereen die zelfstandig een lied of aria kan instuderen, ongeacht het niveau. Toeschouwers zijn van harte welkom. Zij betalen een kleine bijdrage “kijk- en luistergeld”.

Meer info en aanmelden: klik hier

.